WOONKREDIET

| Posted by in excerpt | niet op homepage | nieuws | woonkrediet

Oeps! Daar overkomt je de kans van je leven: “het huis van je dromen” wordt werkelijkheid! Je kocht een eigen woning. Proficiat! En nu op pad voor een woonkrediet. Voorwaar geen gemakkelijke klus.
Of, volgende case: Enkele jaren geleden zat je bij de notaris voor de leningsakte. Jillustratiewoonkrediete gezinswoning was een feit en je had je een weg gebaand tussen het bos en de bomen van de “woonkredietjungle”. Maar alles is in beweging. En de kredietrentevoeten waren dat de voorbije jaren niet minder. Je beslist om je bestaande lening te laten herfinancieren. Maar hoe, waar en met wie?

Onderstaande uiteenzetting wil een statement zetten en een reflectie oproepen bij de afwegingen om te kiezen voor een Stand-alone-krediet versus het verwerven van extra kredietrentekortingen door koppelverkoop?

Vooraf:

Bij het kiezen voor een kredietvoorstel voor een nieuw project of een overnamekrediet voor je gezinswoning, springt het verschil naar krediettarief je meteen in het oog.
Wat is evenwel de reële kostprijs van je krediet? Schakel snel over van <<procenten>> naar <<euro’s en eurocenten>>. Klaarheid schep je door de kredietlast uit te drukken in het bedrag dat je voortaan elke maand zal betalen. Het bedrag per maand is het meest duidelijk, relevant en relatief gemakkelijk te becijferen.

Het statement dat wij in onderstaande verdediging willen maken is dat het onmogelijk om te berekenen is wat het in centen en euro’s betekent om gedurende jaren en jaren je kredietengagement te verbinden met diverse atypische componenten.
Bij een kredietvoorstel stelt de kredietverlener (de Bank of de Kredietmaatschappij) je een aantal conditionele kortingen voor. Kortingen klinken jou uiteraard als muziek in de oren. Waarom zou je nu als kredietnemer een korting weigeren? Merkte je in voorgaande zin het woord: “conditioneel”?
Een conditionele korting krijg je op conditie, lees: “onder voorwaarden”. Daar wringt nu net het schoentje. Over welke voorwaarden gaat het?
Een conditionele korting wordt je mogelijks toegestaan zolang je gezinsinkomen wordt ontvangen op de zichtrekening bij de Bank waarvan elke maand je maandelijks kredietbedrag zal afgeboekt worden. En dat vinden wij een logische bekommernis.

We stellen echter vast dat een korting op conditie van het afsluiten van je brandverzekering via je Bank of Kredietverstrekker meer regel dan uitzondering wordt, en dat vinden wij minder vanzelfsprekend. Verder schuiven de schuldsaldoverzekering, pensioensparen, autoverzekering, …, tot zelfs jeugdsparen, VAPZ en IPT aan in het rijtje van de conditionele kortingen. Koppelverkoop? Ja, maar koppelverkoop is niet per definitie verboden. Dat wij oppositie voeren tegen die koppelverkoop van <<woonkrediet>> met wat wij <<atypische componenten>> bedoelen is ons persoonlijk standpunt.
Atypische componenten? Wij vinden dat een krediet niets te maken heeft met “pensioensparen” noch “autoverzekering”. Daarom stellen wij voor om de dingen te scheiden die niet noodzakelijk met elkaar dienen verbonden te zijn. Je hebt geen beter krediet omdat je schuldsaldoverzekering via de Bank of Kredietmaatschappij wordt geregeld.
Is het mij gelukt om te verduidelijken wat we bedoelen met het begrip: “stand-alone krediet”.
Een stand-alone krediet is een woonkrediet waarbij de kredietnemer kiest voor de optie van een woonlening met als enige bijkomende aankoopverplichting het regelen van de gezinsinkomsten via de rekening waarvan de maandelijkse kredietbetalingen zullen afgeboekt worden. De stand-alone kredietnemer “houdt de handen vrij”!

Het koppelen van al die conditionele voorwaarden aan je kredietvoorstel, in ruil voor kortingen, zorgt voor zoveel onbekenden dat de oplossing onmogelijk te berekenen valt. Bij wijze van illustratie en ter verduidelijking van onze stelling maakten we onderstaande oplijsting:

1. Loonrekening

Ongetwijfeld vraagt je kandidaat kredietverstrekker om je regelmatige beroepsinkomsten te beheren via een financiële rekening binnen haar instelling.
Logisch vinden wij. Het is noodzakelijk om de gezinsinkomsten en kredietverplichtingen via de zelfde financiële rekening te stroomlijnen. Hiervan afwijken maakt het zowel voor de kredietnemer als voor de kredietverstrekker enkel moeilijker. Even logisch is het dan ook om bij je kredietkeuze aandacht te hebben voor de tarifering van rekening, kaarten en transacties.

2. Verzekeringen (woonverzekering, gezinspolis, autoverzekering, …)

Laat ons duidelijk wezen: “ Het staat als een paal boven water dat één goed beheerde schaderegeling, versus een mislukte interventie, veel kommer en kwel en … duizenden euro’s kan betekenen!” De aangeboden kortingen verbleken hierbij tot een vage schim. De onafhankelijke keuze van verzekeraar en makelaar zijn een must.

De koppeling van krediet en verzekeringen baart ons zorgen. Tot begin van de jaren 80 waren 10-jarige verzekeringscontracten de standaard. De wetgever oordeelde dat zulks niet te verzoenen was met de rechten van de verzekeringnemer en streefde naar de jaarlijkse opzegbaarheid voor bijna alle verzekeringscontracten voor particulieren. Daarenboven voorzag de regelgever in de bijkomende mogelijkheid om van verzekeraar te veranderen, zonder de contractduur van 1 jaar en de daarmee gepaard gaande opzegmodaliteiten te respecteren, na een schaderegeling (zonder dat een fout dient bewezen te worden) en bij een premieverhoging. Hoe kan je nu het koppelen van krediet en verzekering voor 20, 25 of 30 jaar verzoenen met bovenstaande regelgeving? Hoe zal de kredietnemer zijn recht van jaarlijkse opzegbaarheid en opzegbaarheid na schade en na premieverhoging kunnen uitoefenen?

Gesteld dat de Kredietmaatschappij of de Bank je een conditionele korting aanbiedt in ruil voor het afsluiten van één of meerdere verzekeringen, dan geldt voor elk van deze engagementen de overweging:

 • Hoeveel kredietrentekorting krijg ik voor de verankering van deze verzekering aan mijn woonkrediet?
 • Hoeveel kredietrenteverhoging zal mij aangerekend worden indien ik desgevallend gebruik maak van mijn recht om van verzekeraar te veranderen?
 • Zijn de waarborgen van de verzekering via mijn Kredietverstrekker vergelijkbaar met de waarborgen die de onafhankelijke makelaar mij kan voorstellen?
 • Wat is de premievoet van mijn vrije-keuze-verzekering versus de premie van de verankerde verzekering?
 • Kan de “rechtsbijstandverzekering” bij een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar onderschreven worden zonder dat ik, voor een vlotte schaderegeling,
  op 2 kantoren beroep moet doen?
  (ik zie de bui al hangen: – het ene kantoor schuift naar de andere en vice versa -).
 • Wordt de schaderegeling begeleid door:
  • Mijn makelaar?
  • De kantoormedewerker?
  • Of word ik naar een call-center doorverwezen?

3. Pensioensparen

 • Aanbod van pensioenspaarformules:
  • Uit welke formules en welke maatschappijen kan ik kiezen?
  • “Alles is onafgebroken en snel in beweging …!”
   Kan ik veranderen zo zich opportuniteiten aandienen op de markt?
 • Pensioensparen zonder kapitaalgarantie:
  • Hoe zit dat met die anticipatieve heffing in de laatste contractjaren?
  • Wat is de prestatie van de aangeboden pensioenspaarformule de voorbije 3 jaar?
  • Wat is de instapkost voor de aangeboden pensioenspaarformule?
 • Pensioenspaarcontract in een verzekeringspolis:
  • Welke instapkosten?
  • Wat is de prestatie van de voorbije 3 jaar?
  • Mogelijkheden van de combiformule: kapitaalgarantieÈbeursgelinkte component
   in 1 contract met de mogelijkheid 1maal per jaar gratis te herschikken?
  • Hoe zat dat alweer met die anticipatieve heffing in de laatste contractjaren?

4. Jeugdsparen

 • Aandachtspunt: – op financieel vlak zijn je kinderen zelfstandig vanaf hun 18de verjaardag -.
 • Indien gelden nodig van een contract op naam van minderjarigen geldt een bescherming van de minderjarige met regels die de voorbije jaren minder en minder onafhankelijke beslissingsbevoegdheid geven aan de ouder.
  Surf voor meer info naar www.dierickxleys.be en zoek op tabblad “Juridisch – Minderjarigen”;
 • Instapkosten?Ons advies:

 

Kies voor de ‘hands free kit.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.