Marc Behiels

| Posted by in vennoten - (Comments Off on Marc Behiels)

° Doorslaar 16 april 1956

 • opleiding: boekhouden
 • 1980-2001 kantoordirecteur Raifeisenkas/CERA/KBC-Bank
 • 1987-2001 oprichter-coördinator: "Beleggingsclub Doorslaar" & "Invest 87"
 • 2002-oprichter zaakvoerder we 4 u Makelaars
 • onafhankelijk beleggingsadviseur

Sofie Behiels

| Posted by in excerpt | vennoten - (Comments Off on Sofie Behiels)

° Lokeren 21 mei 1979

 • opleiding:
 • master in de handelswetenschappen - specialisatie internationale betrekkingen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)
 • opleiding tot verzekeringstussenpersoon Syntra Gent
 • praktische belastingservice – Lieven Van Belleghem - jaarlijkse update
 • erf- en successierecht – Lieven Van Belleghem
 • juridische, fiscale en sociale aspecten van de samenlevingsvormen – Bart Chiau
 • lees meer

Tom Helon

| Posted by in excerpt | vennoten - (Comments Off on Tom Helon)

portret Tom website

° Lokeren 01-01-1979

 • opleiding:
 • licentiaat politieke wetenschappen, optie internationale betrekkingen (Ugent)
 • licentiaat economische wetenschappen, optie overheidseconomie en -beleid (Ugent)
 • tussenpersoon kredieten (Febelfin Academy)
 • praktische belastingservice – Lieven Van Belleghem – jaarlijkse update
 • grondige fiscale opleiding woonkredieten, levensverzekeringen en pensioensparen - Lieven Van Belleghem
 • lees meer