Marc Behiels

| Posted by in vennoten - (Comments Off on Marc Behiels)

° Doorslaar 16 april 1956

 • opleiding: boekhouden
 • 1980-2001 kantoordirecteur Raifeisenkas/CERA/KBC-Bank
 • 1987-2001 oprichter-coördinator: "Beleggingsclub Doorslaar" & "Invest 87"
 • 2002-oprichter zaakvoerder we 4 u Makelaars
 • onafhankelijk beleggingsadviseur

Sofie Behiels

| Posted by in excerpt | vennoten - (Comments Off on Sofie Behiels)

° Lokeren 21 mei 1979

 • opleiding:
 • master in de handelswetenschappen - specialisatie internationale betrekkingen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)
 • opleiding tot verzekeringstussenpersoon Syntra Gent
 • praktische belastingservice – Lieven Van Belleghem - jaarlijkse update
 • erf- en successierecht – Lieven Van Belleghem
 • juridische, fiscale en sociale aspecten van de samenlevingsvormen – Bart Chiau
 • lees meer

Tom Helon

| Posted by in excerpt | vennoten - (Comments Off on Tom Helon)

portret Tom website

° Lokeren 01-01-1979

 • opleiding:
 • licentiaat politieke wetenschappen, optie internationale betrekkingen (Ugent)
 • licentiaat economische wetenschappen, optie overheidseconomie en -beleid (Ugent)
 • tussenpersoon kredieten (Febelfin Academy)
 • praktische belastingservice – Lieven Van Belleghem – jaarlijkse update
 • grondige fiscale opleiding woonkredieten, levensverzekeringen en pensioensparen - Lieven Van Belleghem
 • lees meer

visie

| Posted by in visie - (Comments Off on visie)

De naam herbergt de kern  :

 " ons werk gericht op wat u wil – nodig hebt ! "

van UW vermogen.

 • door een sterke segmentatie, vanuit de drie financiële kernactiviteiten, een doorgedreven specialisatie realiseren,
 • permanent gesteund door vorming, opleiding en vernieuwing
 • De mogelijkheid ontplooien om zowel particulier, ondernemer, vrije – beroeper als vennootschap te adviseren en pasklare oplossingen aan te reiken met het oog op:
  • opbouwen
  • beschermen
  • beheren
  • plannen

De roeping van "we 4 u Makelaars " staat voor een duidelijke – klantgerichte – aangename aanpak in onafhankelijkheid als makelaar. Met respect, aandacht en zorg naar u luisteren laat een analyse toe die, verrijkt met de mogelijkheden die ons multikanaal kantoor biedt, met maatwerk wordt beantwoord. Uw tevreden appreciatie is de bekroning van ons werk! Een cocktail van : jeugdige energie, ervaring, soepelheid en ondernemingszin laat toe

"bvba we 4 u" kort en krachtig samen te vatten :
onklopbaar ! probeer maar …

Wat betekent beleggen en investeren voor we 4 u?

| Posted by in beleggen | visie - (Comments Off on Wat betekent beleggen en investeren voor we 4 u?)

Voor particulieren en privé:

 • Beleggen op de beurs
 • Beleggen met een gegarandeerde intrestvoet
 • Aankoop van overheidsobligaties en bedrijfsobligaties op de secundaire markt
 • Aankoop van de Belgische Staatsbon
 • Aankoop van aandelen, putopties, callopties, futures, turbo’s en warants, fondsen, …
 • Beleggen via een Tak 21 beleggingsverzekering, of een Tak 23 beleggingsverzekering
 • Internationaal beleggen binnen de Europese Unie in Ierland, Engeland, Luxemburg, Frankrijk,…
 • Beleggen zonder Roerende Voorheffing en met Roerende Voorheffing
 • Beleggen in een Tak 26 kapitalisatiecontract

Voor bedrijven, zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepers

 • Beleggen op de beurs
 • Beleggen met een gegarandeerde intrestvoet
 • Aankoop van overheidsobligaties en bedrijfsobligaties op de secundaire markt
 • Aankoop van de Belgische Staatsbon
 • Aankoop van aandelen, putopties, callopties, futures, turbo’s en warants, fondsen, …
 • Internationaal beleggen binnen de Europese Unie in Ierland, Engeland, Luxemburg, Frankrijk,…
 • Beleggen in een Tak 26 kapitalisatiecontract

contacteer ons